TENIS CUP - pravidla tenisové ligy

 • Základní systém tenisové ligy TenisCup
  1. Liga je určena pro amatérské hráče a hráčky starší 18 let všech výkonnostních skupin.
  2. Přihlásit se můžou též registrovaní hráči.
  3. Ligy se dělí na letní ligu (4 kola - červen až říjen), podzimní ligu (3 kola - listopad až únor) a jarní ligu (3 kola - březen až květen).
  4. Každý region si určuje, které ligy se budou v regionu hrát. Například se v regionu může hrát jen letní liga.
  5. Hráči jsou v kole rozděleni do skupin (prioritně po 4 hráčích), ve kterých hrají zápasy každý s každým.
  6. Hráči si vzájemné zápasy domlouvají sami v období, kdy se hraje aktuální kolo ligy.
  7. Každý hráč je povinen včas uhradit registrační poplatek dle konkrétních propozic.
  8. Hráč startuje v soutěži na vlastní zdravotní riziko.
  9. V současné době se hraje liga v Brně.
  10. V případě přání je možné ligu uspořádat i v jiných regionech.

 • Doba trvání ligy
  1. Letní liga má 4 kola, podzimní a jarní liga 3 kola.
  2. Letní liga začíná 1. června, podzimní liga 1. listopadu a jarní liga 1. března.
  3. Jedno kolo trvá jeden měsíc. O letních prázdninách se kolo prodlužuje přibližně o týden. Kolo, které se hraje během vánočních svátků, se prodlužuje přibližně o 10 dní.
  4. Výsledky lze zapisovat do půlnoci dne, kdy kolo končí.
  5. Na později ohlášené výsledky nebude brán zřetel.

 • Skupiny
  1. Hráči z každého regionu jsou rozděleni do skupin od nejlepší výkonnosti do 1. skupiny a pak sestupně do dalších skupin.
  2. Hráči ve skupině hrají každý s každým jeden zápas.
  3. Ve skupině hrají standardně 4 hráči.
  4. Pokud počet hráčů v kole není dělitelný čtyřmi, budou některé skupiny po pěti hráčích.
  5. Po pěti hráčích bude prioritně 1. skupina, pak poslední skupina a pak předposlední skupina.

 • Rozdělení do skupin
  1. Rozdělení hráčů do skupin je podle platného žebříčku (počtu bodů hráče) od hráče s největším počtem bodů až po hráče s nejnižším počtem bodů. V první skupině tak budou hráči na 1. až 4. místě, ve druhé skupině hráči na 5. až 8. místě atd.
  2. V případě příchodu nového hráče bez hráčské historie na začátku ligy, může být hráč zařazen do skupiny dle předpokládané výkonnosti bez nutnosti mít požadovaný počet bodů.
  3. V případě, že přijde nový hráč v průběhu ligy, může být zařazen na základě své výkonnosti do lepší skupiny, ale pouze jako náhrada za hráče, který se v průběhu ligy odhlásí. Jinak je tento hráč zařazen do poslední skupiny.
  4. V případě, že počet příchozích hráčů v průběhu ligy dosáhne počtu 4, můžou vytvořit novou skupinu, která může být vložena mezi jiné skupiny s podobnou výkonností.
  5. Pokud by výkonnost nově zařazeného hráče podle výsledků neodpovídala výkonnosti skupiny, bude hráč přeřazen do odpovídající skupiny bez toho, aby se mu započítávaly body do žebříčku.

 • Bodování hráčů
  1. Body hráči nezískávají za jednotlivé zápasy, ale až za pořadí v celé lize (napříč skupinami) po odehraném kole.
  2. Hráč, který vyhraje skupinu, se posouvá o dvě místa výše v celkovém žebříčku hráčů, než byl do té doby nejlepší hráč ve skupině.
  3. Hráč, který prohraje ve skupině, se posouvá o dvě místa níže v celkovém žebříčku hráčů, než byl do té doby nejhorší hráč ve skupině.
  4. Druhý hráč ve skupině se posouvá na pořadí, na kterém byl do té doby nejlepší hráč ve skupině.
  5. Předposlední hráč ve skupině se posouvá na pořadí, na kterém byl do té doby nejhorší hráč ve skupině.
  6. Tato změna pořadí zajišťuje vítězi skupiny postup do vyšší skupiny i v případě, že se počet hráčů ve vyšší skupině změní z pěti na čtyři. V tomto případě by ze skupiny sestoupil i v pořadí čtvrtý (předposlední) hráč.
  7. Po odehrání kola ligy tak vzniká nové pořadí (žebříček) hráčů. 1. hráč v lize získává 100 bodů a poslední hráč v lize 1 bod. Hráči mezi prvním a posledním místem získávají rovnoměrný počet bodů vypočtených dle vzorce:

      (počet hráčů v lize - (pořadí hráče v lize -1))/počet hráčů v lize.

   Příklady:
      V případě 50 hráčů v ligovém kole tak 2. hráč získává 98 bodů, 3. hráč 96 bodů, ..., 99. hráč 3 body.
      V případě 100 hráčů v ligovém kole tak 2. hráč získává 99 bodů, 3. hráč 98 bodů, ..., 99. hráč 2 body.
  8. Body se vždy zaokrouhlují aritmeticky na setiny.
  9. U hráčů, kteří hráli poslední kolo, se předchozí body mažou a zůstávají mu body za poslední kolo.
  10. U hráčů, kteří nehráli kolo, které se v daném regionu hrálo, se počet jeho bodů snižuje každý měsíc o 1 procento.
  11. Hráč, který byl do skupiny zařazen mimo pořadí v žebříčku a jehož výkonnost neodpovídala úrovni skupiny, nebude do žebříčku zapsán a bude přeřazen do odpovídající skupiny.
  12. Hráči i hráčky jsou vedeni ve společném žebříčku.
  13. O vítězi ve skupině rozhoduje větší počet vyhraných zápasů, pak větší počet odehraných zápasů, poté vzájemný zápas, poté rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety a poté rozdíl mezi vyhranými a prohranými gamy. V případě, že ani tak nepůjde rozhodnot, bude rozhodovat lepší postavení v žebříčku před začátkem kola.
  14. Zápas, do kterého hráči nenastoupili z důvodu skreče jednoho z hráčů, není pro poraženého (pro výpočet pořadí ve skupině) započítán jako odehraný zápas. Pokud byla skreč v průběhu zápasu, je pro oba hráče zápas započítán jako odehraný.
  15. Super tiebreak je započítáván do skóre jako set i jako jeden game. Např. v případě hry dvou setů 7:6 a 6:7 a super tiebreaku 10:8, je skóre na sety 2:1 a skóre na gamy 14:13.

 • Zápasy
  1. Zápasy se hrají na dva standardní vítězné sety.
  2. Tiebreak se hraje za stavu 6:6 i v posledním setu.
  3. V případě stavu 1:1 na sety můžou hráči hrát buď super tiebreak do 10 bodů (vítězství v super tiebreaku musí být samozřejmě o dva body), nebo plnohodnotný třetí set.
  4. Pokud se hráči neshodnou na plnohodnotném třetím setu, hraje se super tiebreak.

 • Organizace zápasů
  1. V každém zápase je jeden hráč pořadatel a druhý host.
  2. Určování pořadatelů a hostů se provádí tak, aby každý hráč měl pokud možno stejný počet zápasů (za celou historii ligy), kdy byl pořadatel a kdy byl hostitel.
  3. Pořadatel zápasu musí kontaktovat hostujícího hráče a nabídnout mu nejméně tři termíny pro zápas, přičemž první a poslední musí být v intervalu nejméně jednoho týdne.
  4. Hostující hráč si buď vybere jeden z termínů, nebo navrhne pořadateli jiné tři termíny vzdálené od sebe nejméně jeden týden.
  5. Hráč, kterému byly nabídnuty termíny zápasu, je povinen odpovědět co možná nejdříve a to i v případě, že mu navržené termíny nevyhovují.
  6. Hráči si sami domlouvají kurt a pořadatel je povinen ho pro daný termín zarezervovat.
  7. Pokud se hráči nedohodnou jinak, hraje se v létě na antukových kurtech, které se nacházejí v regionu letní ligy.
  8. Pokud se hráči nemůžou dohodnout na kurtu, hraje se na kurtu oficiálních tenisových klubů TenisCup ligy, který navrhne pořadatel zápasu.
  9. Seznam oficiálních klubů TenisCup ligy pro letní ligu pro region Brno:
     - Židenický lawn tennis club, Bubeníčkova 52, Brno, www.zltc.cz
     - Tennis Club Brno s.r.o., Herčíkova 19, Brno, www.tc-brno.cz
  10. Seznam oficiálních klubů se může v průběhu ligy rozšiřovat.
  11. Pořádající hráč je povinen na každý zápas donést sadu nových tlakovaných tenisových míčků.
  12. O poplatek za kurt se dělí hráči rovným dílem.
  13. Pokud se hráči nemůžou dohodnout na termínu, můžou se obrátit na vedení soutěže, které se pokusí domluvu zprostředkovat, nebo rozhodne, který hráč prohrál kontumačně (skrečoval zápas).
  14. Hráči souhlasí s tím, že budou poskytnuty jejich kontaktní údaje (e-mail a telefon) ostatním hráčům ve skupině, aby bylo možno domlouvat vzájemné zápasy.
  15. Výsledek zapisuje vítěz zápasu na těchto stránkách. Poražený kontoluje správnost zapsání výsledku.
  16. Pokud se zápas nepodaří odehrát ve stanoveném čase (během 2 hodin), stává se vítězem ten hráč, který vyhrál více setů. V případě stejného počtu vyhraných setů, rozhoduje rozdíl vyhraných gamů. Pokud i ten je stejný, za vítěze bude považován hráč, který je výše v žebříčku.
  17. Pokud má hráč závažné důvody, které mu znemožňují hrát ligu, pak to neprodleně oznámí vedoucímu soutěže.

 • Vyloučení z ligy
  1. Hráč, který má v lize více než dva skrečované zápasy, bude z ligy vyloučen bez nároku na vrácení poplatku.
  2. Hráč, který je s placením poplatku ve zpoždění více než 14 kalendářních dnů, bude vyloučen z ligy od následujícího kola.

 • Vedení tenisové ligy
  1. Vedoucím ligy je Petr Krupička (viz kontakt).
  2. Vedoucí ligy má právo rozhodnout ve všech sporných případech, které nejsou jednoznačně určeny těmito pravidly.